Vakten

Vakten - en del av båtägarskapet

Var tjugonde båtägare drabbas någon gång av stöld. Tyvärr är båtägarna i Kopparmora båtklubb inga undantag. Det har förekommit inbrott i såväl båtar som bilar.

Kopparmora båtklubb vaktas av medlemmarna själva. Från och med säsong 2007 kan alla boka sina vaktpass själva här från hemsidan. De som inte själv valt vaktid blir tilldelad vaktid av styrelsen. Alla båtplatsinnehavare/ medlemmar ansvarar för att självvald eller tilldelad vakttid blir utförd antingen vid två tillfällen eller familjevakt vid ett tillfälle. Uteblir någon från vakttjänsten utan att skaffa ersättare, oavsett orsak, debiteras en vaktavgift om 1.000 kronor för enskild vakt och 2.000 kronor för utebliven familjevakt. Vakt går vi för att skydda våra båtar och tillbehör, samt annan utrustning som vi äger gemensamt i hamnen. Vi ställer upp för varandra och får på det viset också en trevligare båtsäsong.

Datum för båtvakterna framgår av vaktlistan. Listan skickas via mail, alt. hem till varje båtplatsinnehavare samt finns i vaktstugan.

Ficklampa finns inte i vaktstugan. Nyinförskaffade lampor försvinner snabbt. Ta med egen lampa när du går vakt.

Om du inte kan gå vakt den dag du blivit tilldelad kan du med hjälp av vaktlistan söka finna någon att byta med. Kom ihåg att meddela veckans vaktchef om du bytt vaktdatum. Du kan även ringa någon av våra rekommenderade extravakter.

Lista på extravakter och vaktchefer 2019 Klicka här!

Vad kan du som båtägare göra för att minska risken för stöld och skadegörelse?

  • Åk gärna ner till hamnen och titta runt, även på lite udda tider
  • Undvik att förvara dyra och extra begärliga saker ombord under tider du inte använder båten regelbundet
  • Lås fast din båt med godkänd härdad kätting
  • Om du åker bort ett tag, be någon annan titta till din båt och ta en tur till hamnen
  • Förvara inte stöldbegärliga saker i bilen. Du som bor i området bör undvika att ha bilen parkerad i hamnen medan du är ute med båten över natten.

Vill du veta mer: ladda ner vår vaktfolder i pdf-format. Båtvakt