Vakten

Vakten - en del av båtägarskapet

Var tjugonde båtägare drabbas någon gång av stöld. Tyvärr är båtägarna i Kopparmora båtklubb inga undantag. Det har förekommit inbrott i såväl båtar som bilar under åren.

Familjevakt /enskild vakt
Familjevakt betyder att du genomför två vaktpass vid samma tillfälle. Det kan du göra med hjälp av tex en familjemedlem, kompis eller granne. Du får dock aldrig gå ensam.
Enskild vakt betyder att du genomför ett vaktpass åt gången och då tillsammans med en annan medlem som klubben utser.

Kopparmora båtklubb vaktas av medlemmarna själva. De som inte själv valt vaktid blir tilldelad vaktid av styrelsen. Alla båtplatsinnehavare/ medlemmar ansvarar för att självvald eller tilldelad vakttid blir utförd antingen vid två tillfällen eller familjevakt vid ett tillfälle. Uteblir någon från vakttjänsten utan att skaffa ersättare, oavsett orsak, debiteras en vaktavgift om 1.000 kronor för enskild vakt och 2.000 kronor för utebliven familjevakt. Vakt går vi för att skydda våra båtar och tillbehör, samt annan utrustning som vi äger gemensamt i hamnen. Vi ställer upp för varandra och får på det viset också en trevligare båtsäsong.

Datum för båtvakterna framgår av vaktlistan. Listan skickas via mail, samt finns i vaktstugan.

Ficklampa finns inte i vaktstugan, tyvärr, införskaffade lampor försvinner snabbt. Ta med egen lampa när du går vakt.

Om du inte kan gå vakt den dag du blivit tilldelad kan du med hjälp av vaktlistan söka finna någon att byta med. Kom ihåg att meddela veckans vaktchef om du bytt vaktdatum. Du kan även ringa någon av våra rekommenderade extravakter. (Lista på extravakter och vaktchefer 2021 kommer)

Vad kan du som båtägare göra för att minska risken för stöld och skadegörelse?

  • Åk gärna ner till hamnen och titta runt, även på lite udda tider
  • Undvik att förvara dyra och extra begärliga saker ombord under tider du inte använder båten regelbundet
  • Lås fast din båt med godkänd härdad kätting
  • Om du åker bort ett tag, be någon annan titta till din båt och ta en tur till hamnen
  • Förvara inte stöldbegärliga saker i bilen. Du som bor i området bör undvika att ha bilen parkerad i hamnen medan du är ute med båten över natten.

Vill du veta mer: ladda ner vår vaktfolder i pdf-format - BÅTVAKT - bra att veta