Vakten

…en del av båtägarskapet

Var tjugonde båtägare drabbas någon gång av stöld. Tyvärr är båtägarna i Kopparmora båtklubb inga undantag, det har förekommit skadegörelse och inbrott i hamnen i såväl båtar som bilar under åren.  

LÄS RUTINEN FÖR VAKTPASSET – KLICKA HÄR

Båtarna i klubben vaktas av medlemmarna själva. Vakt går vi för att skydda våra båtar och tillbehör, samt annan utrustning som vi äger gemensamt i hamnen. Vi har många fördelar av att merparten av oss i båtklubben bor, eller har fritidshus i Kopparmora – personkännedom är viktig. Vi ställer upp för varandra och får på det viset också en trevligare båtsäsong. 

Familjevakt betyder att du genomför två vaktpass vid samma tillfälle. Det kan du göra med hjälp av tex en familjemedlem, kompis eller granne. Notera att du får aldrig gå ensam!
Enskild vakt betyder att du genomför ett vaktpass åt gången och då tillsammans med en annan medlem som klubben utser.

Alla innehavare av bryggplats/medlemmar ansvarar för att vald/tilldelad vakttid blir utförd. De som inte själv valt ett tillfälle blir tilldelad ett av vaktansvarig. Om du får förhinder och inte kan gå har du ett par alternativ – lägg ut en fråga i KBK Facebook grupp om byte, eller ring någon av våra rekommenderade extravakter.

Glöm inte att meddela den som är vaktchef för veckan om du bytt vaktdatum eller anlitat någon annan.

Uteblir någon från vakttjänsten utan att skaffa ersättare, oavsett orsak, debiteras en vaktavgift om 1.000 kronor för enskild vakt och 2.000 kronor för utebliven familjevakt. 

 

Om stölder i hamnar och båtar
Var tjugonde båtägare drabbas någon gång av stöld med driftsavbrott och ekonomiska konsekvenser som följd, men också med den obehagliga känslan av att någon obehörig rotat i dina tillhörigheter. Stölder sker under hela året.

Under försäsongen april-juni är det utrustningsdetaljer som försvinner. Från midsommar till september hela ekipage. Stölder sker när som helst på dygnet, lika ofta under fullt dagsljus som under mörka nattimmar. Mest stöldbegärligt är kanske mindre snabba motorbåtar och utombordare. Inbrott för att komma över bensin eller alkohol är också vanliga.

Bästa botemedlet är närvaro av några personer, detta bidrar oftast till att inget händer. Det är naturligtvis inte meningen att vi skall ingripa och fysiskt försöka hindra om något sker – kontakta alltid POLISEN, men vår närvaro gör det ointressant för de allra flesta att ”hitta på något”. 

Vad kan du som båtägare göra för att minska risken för stöld och skadegörelse?

  • Åk gärna ner till hamnen och titta runt, gärna på lite udda tider
  • Undvik att förvara dyra och extra begärliga saker ombord under tider du inte använder båten regelbundet
  • Om du åker bort ett tag, be någon annan titta till din båt
  • Förvara inte stöldbegärliga saker i bilen. Om möjligt bör du undvika att ha bilen parkerad i hamnen om du är ute med båten en längre tid.

Vi har många fördelar av att merparten av oss i båtklubben bor, eller har fritidshus i Kopparmora – personkännedom är viktig.