Vilken typ av båt avser din ansökan?

Motor- eller segelbåt med motor

En brygg- och båtplats kan i mån av ledig plats erhållas, mot insats, av medlem i Kopparmora Båtklubb som innehar fastighet i Norra och/eller Södra Kopparmora samfällighetsföreningar med fastighetsbeteckningen Kopparmora 2:2 – 2:223 samt 2:230 – 2:455. Dock gäller endast en bryggplats per fastighet oavsett antalet fastighetsägare. För denna typ av båt kräver klubben att båten är ansvarsförsäkrad.  Mer information, läs våra Allmänna bestämmelser och Stadgar.
Båtplats för båt med motor


Båt utan motor

Söker du en båtplats för en båt utan motor, t ex jolle eller eka, med en maxbredd av 1,80m, och som tas upp med egen trailer, ska du använda detta webbformulär för din ansökan. Klubben har inget krav på att båten ska vara försäkrad.
Båtplats för båt utan motor